Odejście ukochanej osoby jest wielkim ciosem, z którym musimy sobie poradzić. W tych trudnych chwilach trzeba jednak zmierzyć się nie tylko z pustką, która po kimś pozostała, ale również z kwestiami formalnymi.

Śmierć domownika

Jeśli zgon nastąpił w domu, należy powiadomić o tym fakcie lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Jest to dokument, na podstawie którego można rozpocząć nie tylko dalsze procedury administracyjne, ale i organizację ostatniego pożegnania. Bez karty zgony, zakład pogrzebowy nie jest w stanie nawet zabrać zwłok osoby zmarłej.

Formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

Następnie, po uzyskaniu karty zgonu, musimy udać się do właściwego ze względu na miejsce zgonu Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie wraz z kartą przedstawimy dowód osobisty zmarłego, odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka), wniosek o wydanie trzech odpisów skróconych aktu zgonu. Pamiętajmy o właściwości Urzędu- jeśli zmarły zameldowany był w Poznaniu, ale zgon nastąpił np. u rodziny w Raszynie, właściwy będzie raszyński urząd stanu cywilnego.
Uzyskany w Urzędzie Stanu Cywilnego dokument – odpis aktu zgonu – potrzebny będzie do ustalenia z pracownikiem cmentarza daty i miejsca pochówku.

Wsparcie w trudnych chwilach

Pamiętajmy, iż duża ilość zakładów pogrzebowych oferuje nie tylko przeprowadzenie pogrzebu, ale i pomoc w jego organizacji. Zakłady takie jak Cerber Raszyn, na co dzień oferują wsparcie w organizacji ostatniego pożegnania bliskich osób, zdając sobie sprawę z tego, jak ciężko rodzinie zmarłego zmobilizować się w tym ciężkim czasie do działania i organizacji uroczystości pogrzebowej. Jeśli zdecydujemy się przyjąć pomoc w załatwianiu formalności, często wystarczy do zakładu pogrzebowego dostarczyć kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, dokument poświadczający jej ubezpieczenie oraz pełnomocnictwo dla pracownika zakładu pogrzebowego.

Zgon za granicą

Jeśli osoba bliska zmarła poza granicami kraju, musimy dodatkowo wystąpić z wnioskiem do starosty lub prezydenta miasta, w którym chcemy pochować zmarłego, o wydanie decyzji w tej sprawie. Uzyskany dokument urzędowy należy okazać w konsulacie polskim w kraju, w którym osoba zmarła.