Czas pogrzebu uzależniony jest różnych czynników, zarówno tych przyziemnych – formalnych, logistycznych, jak i duchowych, związanych religią lub tradycją.

Uwarunkowania religijne

Czas, który należy liczyć od śmierci do pogrzebu, dyktowany jest czasem względami duchowymi. Islam wymaga, aby zakład pogrzebowy pomógł nam pożegnać zmarłego w ciągu 24 godzin od zgonu. Wiara chrześcijańska nie wskazuje w jakim czasie powinien odbyć się pogrzeb, jednakże tradycyjnie odbywa się to trzeciego dnia po śmierci – w dniu, w którym Jezus zmartwychwstał po własnym zgonie. Tradycja niereligijna, praktykowana już raczej na terenach wiejskich, sugeruje, by nie chować zmarłego przed trzecim dniem, gdyż inaczej zmarły mógłby odejść z przekonaniem, że śpieszyło nam się pochować – rozstać się z nim.

Formalności, logistyka

Po śmierci bliskiej osoby, nie możemy spożytkować całej energii na opłakiwanie zmarłego. Prawo wymaga od nas, abyśmy zgłosili zgon lekarzowi. Lekarz, po stwierdzeniu zgonu, wystawi kartę zgonu. Dokument ten jest formalną podstawą do rozpoczęcia całego procesu pogrzebowego. Niektóre zakłady pogrzebowe, jak np. Cerber Nadarzyn, oferują pomoc w dalszej drodze formalnej, na którą składa się uzyskanie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu oraz ustalenie z organem zarządczym cmentarza daty i miejsca pochówku. Zakłady pogrzebowe potrafią pomagać również w innych, opóźniających pogrzeb czynnościach, jak np. rezerwacji kaplicy pogrzebowej, stworzeniu nekrologów i klepsydr.
Zważywszy, iż na pogrzeb przybywa często rodzina z różnych stron świata, warto umówić poczęstunek dla zgromadzonych na tej uroczystości. Coraz częściej stypę organizuje się w restauracjach lub salach bankietowych, między innymi ze względu na możliwość wyeliminowania niepotrzebnych opóźnień od zgonu do pogrzebu.
Pamiętać należy też o uwarunkowaniach logistycznych. Z racji mniejszej liczby zgonów, pogrzeb w Nadarzynie zorganizujemy nieporównywalnie szybciej niż w Warszawie, w której czas pochówku może przekroczyć tydzień, co wynika wyłącznie z przyziemnych czynników warunkujących termin.