Dnia 19.06.2021 odszedł w wieku 69 lat Jerzy Targalski — doktor nauk humanistycznych, historyk, politolog, publicysta i działacz opozycyjny w okresie PRL znany pod pseudonimem „Józef Darski”.

Jerzy Targalski związany był z niezależnymi pismami, takimi jak „Fakty” i „Niepodległość”, które wydawane były w podziemiu w okresie stanu wojennego. W latach 1984-1997 przebywał na emigracji we Francji, gdzie współpracował z redakcjami najważniejszych emigracyjnych czasopism oraz z Rozgłośnią Polskiego Radia Wolna Europa. Po powrocie z emigracji w 1997 kontynuował działalność publicystyczną i naukową. Za swoje działania został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zakład pogrzebowy Cerber ma zaszczyt zorganizować ceremonię pogrzebową Jerzego Targalskiego, która odbędzie się 28.09.2021 o godzinie 15:00 na cmentarzu przy ulicy Powązkowska 43/45 w Warszawie.